Gustav (Gösta) Eriksson

Födelsedatum:1909-07-03
Dödsdatum:1990-12-12
Gravnummer:3 Nya K 23-24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista