Gustav Vilhelm Arvidsson

1914-10-13 Födelsedatum
2006-03-28 Dödsdatum

3 Nya K 26-27

Kvistbro Kyrkogård

Knista församling

Sverige, Örebro

Knista församling

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

Gravsatta inom samma gravplats