Gustav Vilhelm Arvidsson

Födelsedatum:1914-10-13
Dödsdatum:2006-03-28
Gravnummer:3 Nya K 26-27

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista