Herta Mildred Maria Eriksson

Födelsedatum:1931-03-17
Dödsdatum:2020-02-03
Gravnummer:3 Nya K 42

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista