Karin Märta Linnéa Engvall

Födelsedatum:1906-03-10
Dödsdatum:1992-07-20
Gravnummer:3 Nya K 5-6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista