Peter Forsberg

Födelsedatum:1947-03-26
Dödsdatum:1986-05-30
Gravnummer:3 Nya K 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista