Ragnhild Vilhelmina Forsberg

1918-05-16 Födelsedatum
1998-03-05 Dödsdatum

3 Nya K 19-20

Kvistbro Kyrkogård

Knista församling

Sverige, Örebro

Knista församling

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

Gravsatta inom samma gravplats