Ragnhild Vilhelmina Forsberg

Födelsedatum:1918-05-16
Dödsdatum:1998-03-05
Gravnummer:3 Nya K 19-20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista