Ralf Allan Elefelt

Födelsedatum:1933-06-06
Dödsdatum:2022-08-02
Gravnummer:3 Nya K 65-66

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista