Sören Anders Philip Edman

Födelsedatum:1937-05-29
Dödsdatum:2018-11-21
Gravnummer:3 Nya K 41

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista