Berit Alice Yvonne Andersson

Födelsedatum:1938-09-30
Dödsdatum:2021-10-06
Gravnummer:3 Nya U 48

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista