Gudrun Isabella Fahlström

Födelsedatum:1934-02-09
Dödsdatum:2005-09-25
Gravnummer:3 Nya U 4

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista