Gurli Teresia Nyströmer

1930-04-26 Födelsedatum
2020-06-30 Dödsdatum

3 Nya U 47

Kvistbro Kyrkogård

Knista församling

Sverige, Örebro

Knista församling

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista

Storgatan 28
71630 FJUGESTA