Hans Börje Gustafsson

1947-12-24 Födelsedatum
2018-02-05 Dödsdatum

3 Nya U 46

Kvistbro Kyrkogård

Knista församling

Sverige, Örebro

Knista församling

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista

Storgatan 28
71630 FJUGESTA