Hans Börje Gustafsson

Födelsedatum:1947-12-24
Dödsdatum:2018-02-05
Gravnummer:3 Nya U 46

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista