Karin Maria Svensson

1951-04-20 Födelsedatum
2017-06-21 Dödsdatum

3 Nya U 30

Kvistbro Kyrkogård

Knista församling

Sverige, Örebro

Knista församling

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista

Storgatan 28
71630 FJUGESTA