Karl Åke Ingemar Fahlström

Födelsedatum:1933-05-28
Dödsdatum:2021-07-20
Gravnummer:3 Nya U 43

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista