Karl Anders Christer Arnesson

Födelsedatum:1951-07-13
Dödsdatum:2021-11-09
Gravnummer:3 Nya U 38

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista