Karl Gustav Olov Edlund

Födelsedatum:1924-01-25
Dödsdatum:2004-06-09
Gravnummer:3 Nya U 10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista