Karl Ingemar Jonsson

Födelsedatum:1923-10-18
Dödsdatum:2011-01-31
Gravnummer:3 Nya U 2

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista