Karl Ingemar Jonsson

1923-10-18 Födelsedatum
2011-01-31 Dödsdatum

3 Nya U 2

Kvistbro Kyrkogård

Knista församling

Sverige, Örebro

Knista församling

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista

Storgatan 28
71630 FJUGESTA