Karl Roland Folke Blomstrand

Födelsedatum:1941-04-06
Dödsdatum:2014-03-18
Gravnummer:3 Nya U 22

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista