Lise-Lott Sjökvist

1952-07-25 Födelsedatum
2023-06-09 Dödsdatum

3 Nya U 42

Kvistbro Kyrkogård

Knista församling

Sverige, Örebro

Knista församling

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista

Storgatan 28
71630 FJUGESTA