Sigrid Albertina Olsson

1920-09-16 Födelsedatum
2009-09-15 Dödsdatum

3 Nya U 1

Kvistbro Kyrkogård

Knista församling

Sverige, Örebro

Knista församling

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

Gravsatta inom samma gravplats