Stig Gustaf Axelsson

Födelsedatum:1940-05-24
Dödsdatum:2018-06-21
Gravnummer:3 Nya U 28

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista