Susanne Emma Friedel Arnesson

Födelsedatum:1950-07-21
Dödsdatum:2015-02-20
Gravnummer:3 Nya U 36

Hitta till kyrkogården / församlingen

Knista församling

Storgatan 28
71630 FJUGESTA

0585-312 57

agneta.sigbjornsson@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/knista