Nils Olof Albert Boström

Födelsedatum:1892-05-30
Dödsdatum:1952-03-24
Gravnummer:3 33 34-37

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors