Nils Torsten Boström

Födelsedatum:1938-02-10
Dödsdatum:2023-08-03
Gravnummer:3 33 34-37

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors