Anna Norberg

Födelsedatum:1875-09-29
Dödsdatum:1950-07-18
Gravnummer:3 36 17-20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors