Erik Ture Norberg

Födelsedatum:1907-10-22
Dödsdatum:1970-03-03
Gravnummer:3 36 17-20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors