Kurt Ivan Bergqvist

Födelsedatum:1923-03-21
Dödsdatum:2000-09-27
Gravnummer:3 43 29-30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors