Lars Bergquist

Födelsedatum:1948-02-15
Dödsdatum:2004-12-19
Gravnummer:3 43 29-30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors