Lilly Amalia Ramström

Födelsedatum:1905-04-20
Dödsdatum:1994-10-07
Gravnummer:3 43 51-52

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors