Nils Birger Ramström

Födelsedatum:1908-05-28
Dödsdatum:1992-12-10
Gravnummer:3 43 51-52

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors