Olof Emil Lind

Födelsedatum:1887-08-05
Dödsdatum:1973-08-06
Gravnummer:3 45 24-25

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kramfors pastorat

Jättestagatan 13
87234 KRAMFORS

0612-85500

kramfors.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kramfors