Per-Anders Svensson

Födelsedatum:1951-12-03
Dödsdatum:2012-03-27
Gravsatt:2012-06-08
Ort:Borrby-Östra Hoby fö
Gravnummer:Ö 31i 82

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kristianstads pastorat

Snapphanevägen 50
291 22 Kristianstad

044 7806436

kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/kristianstad

Östra begravningsplatsen

Snapphanevägen 50
291 33 Kristianstad

kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se