Marie-Louise Margareta Lindgren

Födelsedatum:1948-08-13
Dödsdatum:2018-08-30
Gravnummer:1 1 U 401

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lidingö församling

Box 1029
18121 LIDINGÖ

08-41084710

lidingo.kyrkogard@svenskakyrkan.se

lidingoforsamling.se