Alfred Johansson

Födelsedatum:1868-10-25
Dödsdatum:1950-10-13
Gravnummer:1 Kv09 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome