Alida Gustava Johansson

Födelsedatum:1875-06-13
Dödsdatum:1955-04-10
Gravnummer:1 Kv09 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome