Vilhelm Algot Bjurström

Födelsedatum:1906-06-10
Dödsdatum:1972-07-06
Område: B
Gravnummer:MF B 20020

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

MALUNGS FÖRSAMLING

KYRKVÄGEN 28
78230 MALUNG

0280-19800

malung.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/malung

Fors kyrkogård

Kapellvägen 5
78275 Malungsfors

malung.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/malung