Hans Bernhard Kjellmark

Födelsedatum:1934-01-07
Dödsdatum:2020-07-01
Gravnummer:1 Agp C 12A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred