Kerstin Ingeborg Kjellmark

Födelsedatum:1939-03-15
Dödsdatum:2021-08-05
Gravnummer:1 Agp C 12A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred