Karin Elin Anell

Födelsedatum:1883-11-22
Dödsdatum:1961-09-30
Gravnummer:1 Gml U 77-80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred