Nils Gustaf Anell

Födelsedatum:1880-06-28
Dödsdatum:1941-04-03
Gravnummer:1 Gml U 77-80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred