Erik Gunnar Larsson

Födelsedatum:1940-06-18
Dödsdatum:2005-07-08
Gravnummer:1 Nya A 29-30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred