Erik Viktor Larsson

Födelsedatum:1909-09-13
Dödsdatum:1966-11-26
Gravnummer:1 Nya A 29-30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred