Erik Guunar Olofsson

Födelsedatum:1892-12-05
Dödsdatum:1970-03-02
Gravnummer:1 Nya A 3-4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred