Hulda Naemi Olofsson

Födelsedatum:1888-12-03
Dödsdatum:1984-10-07
Gravnummer:1 Nya A 3-4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred