Sven-Erik Gustaf Norström

Födelsedatum:1925-02-24
Dödsdatum:1992-04-04
Gravnummer:1 Nya D 41-42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred