Sven Olof Johan Norström

Födelsedatum:1931-03-19
Dödsdatum:2013-03-14
Gravnummer:1 Nya D 41-42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred