Axel Gideon Abrahamsson

Konditor

1896-12-18 Födelsedatum
1965-04-05 Dödsdatum

1 Nya H 113A-B

Mariefred Kyrkogård

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Sverige, Södermanland

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

Gravsatta inom samma gravplats