Olga Abrahamsson

Födelsedatum:1887-11-23
Dödsdatum:1965-04-05
Gravnummer:1 Nya H 113A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred