Asta Matilda Andersson

Födelsedatum:1912-08-18
Dödsdatum:2001-11-16
Gravnummer:1 Nya L 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred