Matilda Alfrida Holmqvist

Födelsedatum:1886-11-14
Dödsdatum:1969-12-07
Gravnummer:1 Nya L 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred